Elektrisk ledende materialer​

”Vores elektrisk ledende materialer kan anvendes i produkter for at forhindre støvtiltrækning eller dannelse af gnister og lysbuer ved elektrostatisk afladning (ESD).

​Elektrostatiske udladninger kan forårsage forstyrrelser eller beskadigelse af elektroniske enheder, eller medføre fare for brand eller eksplosion i nærheden af brandbare materialer.

​Vores elektrisk ledende materialer kan både bruges hvor forstyrrelse af elektroniske enheder af elektromagnetisk stråling fra det omgivende, og omvendt skal forhindres.

​På grund af den afskærmende effekt af elektromagnetisk stråling kaldes disse elektrisk ledende materialer.

​EMI-beskyttende materialer

Afhængig af det nødvendige/ønskede niveau af elektrisk ledningsevne (overflademodstand, gennemstrømning) i materialet som skal anvendes i applikationen, kan migrerende antistatisk, permanent antistatisk eller ledende tilsætningsstoffer som carbon black, carbon fibre, carbon nanorør samt rustfri stålfibre tilsættes i basispolymeren.

I nedenstående diagram vises forskellige værdier af overflademodstanden i OHM/cm2”

Surface resistivity spectrum

Hent infoblad om konduktiva plaster (svensk version)